fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Anatomie a fyziologie porodu

Anatomie a fyziologie porodu

Anatomie a fyziologie porodu

  • 8.02.2020 - 9.02.2020

Děkuji, že jsme společně mohly propojit vše, co pomáhá ženám kolem porodu. Pokora a respekt k procesu porodu, k rodícím ženám a jejich dětem podložená znalostmi anatomie a fyziologie porodu. Důvěra je velmi důležitá a potřebná. Zároveň je potřeba uvědomovat si nepřekročitelné hranice. Víkendový seminář byl také o tom, jak tyto hranice rozpoznat a jak pracovat, abychom se jim ani nepřiblížily.

Facebook Twitter