fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Umění babictví

Umění babictví

Umění babictví

  • 17.09.2020

Být porodní bábou je víc než profese. Je to poslání. Slyšíme-li volání ve svém srdci, je třeba se vydat na celoživotní cestu. Na cestu těch, kdo s pokorou stojí u Brány mezi světy a s láskou, důvěrou a úctou se stávají rukama Života. Provází ženy na cestě k mateřství a pomáhají ukládat nové bytosti do milující mateřské náruče.

Babické umění je staré jako lidstvo samo. Umění pečovat o ženy a jejich děti během těhotenství, porodu, v raném mateřství, ale i v dalších fázích života, se po staletí předávalo z generace na generaci. Každá porodní bába celý život sbírala zkušenosti a pečlivě střežila svá tajemství, jak pomoci, když bylo třeba. Každá kultura má své tradiční pomocníky. U nás to jsou hlavně bylinky. V posledních letech si v kufříku porodních bab našly své místo také homeopatika, Bachovy esence, esenciální oleje.

Žijeme v době, kdy máme to štěstí sdílet tyto vědomosti s moudrými ženami („sage femme" neboli moudrá žena je krásný francouzský název pro porodní bábu) z celého světa a vzájemným propojením se obohatit o umění jiných kultur i o nejnovější vědecké poznatky. Péči je možné pojmout celistvě, tak aby byla co nejvíc respektující, laskavá a bezpečná.

Největším pokladem v srdci každé porodní báby je však neochvějná důvěra. Důvěra v Život, v moudrost rodící se bytosti, a v přirozené umění ženského těla přivést dítě na svět s podporou nekonečné síly života, která ji v tu chvíli prostupuje a mění v matku.

Cestu porodní báby bychom rády s Vámi sdílely ve škole

Společně oživíme tradici babictví v našich zemích, a to prostřednictvím školy

Umění babictví.

Těšíme se na Vás ❤

Katcha Kotková, Lara Alegría, Alice Madlen Kohlerová a Lucka KašováFacebook Twitter