fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Umění babictví - kdo je porodní bába...?

Umění babictví - kdo je porodní bába...?

Umění babictví - kdo je porodní bába...?

  • 18.09.2020 - 20.09.2020

Být porodní bábou je víc než profese. Je to poslání. Uslyšíme-li ve svém srdci volání, je třeba se vydat na celoživotní cestu těch, které s pokorou stojí u Brány mezi světy.  S láskou, důvěrou a s úctou se stávají rukama Života a provází ženy na cestě k mateřství a vítají nové bytosti.

Babické umění je staré jako lidstvo samo. Umění péče o ženy a jejich děti během těhotenství, porodu, v raném mateřství, ale i v jiných fázích života, se po staletí předávalo z generace na generaci. Porodní báby celý život sbíraly zkušenosti a pečlivě střežily svá tajemství, jak pomoci, když bylo potřeba. Každá kultura má své tradiční pomocníky. Tento víkend jsme se věnovaly hlavně bylinám, které mají v Čechách, na Moravě a na Slovensku velkou tradici. S bylinami nás sblížila hlavně Lara.

Sdělení ANDĚLIKY (Posvátná rostlinná medicína, str. 62)

"Myslíš, že je možné rozřezat lidskou bytost, rozdělit ji na součásti, ty pak vložit do stroje, který je umí změřit, a z toho určit schopnosti člověka malovat či skládat hudbu? Ne? Tak proč myslíš, že když jsi udělal s mým tělem totéž, víš o mně vše?"

Magický byl noční rituál s požehnáním čtyř živlů a s přivítáním v kruhu.

V neděli jsme se spojily s naší drahou Marisou, která nám předala své poselství.

Děkuji ženy, že jste vyslyšely své volání. Je pro mě čest prožívat to s Vámi.

 Facebook Twitter