fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ANATOMIE A FYZIOLOGIE PORODU – CO SE ODEHRÁVÁ V TĚLE RODÍCÍ ŽENY

ANATOMIE A FYZIOLOGIE PORODU – CO SE ODEHRÁVÁ V TĚLE RODÍCÍ ŽENY

ANATOMIE A FYZIOLOGIE PORODU – CO SE ODEHRÁVÁ V TĚLE RODÍCÍ ŽENY

  • 29.09.2023 - 1.10.2023

Znalost anatomie kostěné pánve a měkkých porodních cest je důležitá proto, abychom měli představu o tom, co se uvnitř těla rodící ženy odehrává. Pochopení mechanismu porodu, průchod dítěte pánevními rovinami a rotace tělíčka nám pomáhá určit, kdy porod přirozeně plyne a není žádoucí do něho zasahovat a naopak, kdy je potřeba rodícímu se miminku aktivně pomoci na svět. Jak pomoci v konkrétní fázi porodu, praktické rady, procvičení na modelech, výměna zkušeností, to vše je součástí třídenního semináře. Dále můžete sdílet vlastní kazuistiky a specifické porodní příběhy, kdy budeme pátrat po důvodech, proč situace vznikla a společně budeme hledat řešení.

Seminář je vhodný pro všechny, kdo doprovází ženy během porodu v jakémkoliv prostředí, protože každá sebemenší intervence (i nezdravotnická) do porodu má mít svůj důvod, kterému rozumíme, a zároveň víme, co od zásahu očekáváme.Facebook Twitter