fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Centrum Robátko a něco málo o mně

Centrum Robátko

Robátko jsem založila v roce 2012 v Plané u Nynic, jako reakci na vzrůstající zájem o služby komunitní porodní asistentky.

Zaměřuji se na péči o ženy, jejich děti a rodiny.


 

Mgr. Lucie Kašová

Jsem porodní asistentka s více než třiceti pěti letou praxí.

Třináct let jsem pracovala jako porodní asistentka na porodním sále a pět let jako staniční na pooperačním gynekologickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Vystudovala jsem bakalářský studijní program Ošetřovatelství na Lekařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a po roce jsem pokračovala v magisterské studium se zaměřením na psychosociální rehabilitaci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Od roku 2004 do roku 2017 jsem učila studentky oboru Porodní asistentka na Západočeské univerzitě v Plzni. Z toho osm let jsem zde vedla Katedru ošetřovatelství a porodní asistence.

V současné době pracuji jako komunitní porodní asistentka a plně se věnuji péči o ženy a jejich rodiny.

Těhotenství a porod vnímám jako fyziologické procesy, do kterých by se mělo zasahovat pouze v indikovaných případech a vždy s jasným cílem čeho chceme intervencí dosáhnout. Podporuji kontinuální péči během celého těhotenství, porodu a poporodního období a také ji poskytuji.