fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Centrum Robátko a něco málo o mně

Centrum Robátko

Robátko jsem založila v roce 2012 v Plané u Nynic, jako reakci na vzrůstající zájem o služby komunitní porodní asistentky.

Robátko se zaměřuje na potřeby žen v průběhu celého života, jejich dětí a rodin.


 

Mgr. Lucie Kašová

Jsem porodní asistentka s více než třicetiletou praxí.

Třináct let jsem pracovala jako porodní asistentka na porodním sále a pět let jako staniční na pooperačním gynekologickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Při zaměstnání jsem začala studovat. Nejprve bakalářský studijní program Ošetřovatelství na Lekařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a po roce jsem pokračovala v magisterské studium se zaměřením na psychosociální rehabilitaci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Současně jsem se stala lektorkou preventivně edukačního programu Škola lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny Prekopové.

Od roku 2004 do roku 2017 jsem učila studentky oboru Porodní asistentka na Západočeské univerzitě v Plzni. Z toho osm let jsem zde vedla Katedru ošetřovatelství a porodní asistence.

Nyní učím externě jen jeden předmět Porodní asistence v komunitním prostředí a mohu být opět blíž ženám, jejich dětem a rodinám.

Těhotenství a porod vnímám jako fyziologické procesy, do kterých by se nemělo zasahovat. Věřím v přirozené schopnosti žen otěhotnět, donosit a porodit zdravé děti. Podporuji kontinuální péči během celého těhotenství, porodu a poporodního období a také ji poskytuji.