fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Babský slet

Babský slet

Babský slet

  • 22.04.2022 - 24.04.2022

Zaujaly jsme místo v kruhu a každá jsme přihodila něco ze svých zkušeností do společného kotlíku vědomí. Toto setkání bylo velkou vzájemnou podporou cesty porodních bab na různých úrovních.  Uctily jsme koloběh života, dopřály jsme si vzájemnou péči vonnými oleji a životodárným dotekem. Společně jsme sdílely (nejen) porodní příběhy a diskutovaly o věcech, o kterých se většinou moc nemluví (hodnota babské práce, podpora života a smrti, práce s porodním prostorem, ochrana). Oslavily jsme život. Vyrazily jsme spolu na sběr bylin a každá z nás si nasbírala svoji vlastní medicínu.

Facebook Twitter