fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vision Quest

Vision Quest

Vision Quest

  • 2.12.2017
  • Tenerife

Vision Quest byl absolvován od dávných časů v různých formách snad ve všech kulturách. Je důležitým předělovým bodem v jednotlivých etapách lidského života. Souvisí s přirozenou potřebou člověka nacházet odpovědi na své otázky a vstupovat do hlubšího kontaktu sama se sebou i se silami, které nás přesahují. Je to unikátní zkušenost a prožitek vědomého tvoření své budoucí reality.

Na Tenerife přijelo 8 jedinců s různými motivy, s různými očekáváními, s různými zájmy, s různými příběhy, různého věku i pohlaví …Tři dny příprav se Zdenkem Weberem a Michalem Kubasou nás více a více spojovalo s vlastním záměrem, proč Quetem projít. A tak jsme se další den za úsvitu tentokrát už každý sám ponořili na čtyři dny a čtyři noci do posvátného borovicového háje se sopkou Teide v zádech a s rozlehlým oceánem před sebou…

Pátý den po rozednění jsme se všichni šťastně setkali v kruhu, v teple u ohně, společně jsme zpívali, tančili, jedli teplou polévku, opět hřálo Slunce, smáli se, sdíleli své příběhy… To, co už nechceme vláčet dál, jsme smyli v oceánu. Byli jsme jiní. Najednou jsme byli parta lidí, kteří si naslouchají srdcem, nehodnotí a nesoudí, nedávají nevyžádané rady, cítí k sobě úctu, lásku a respekt …

Děkuji svému muži, že mě na tuto cestu pozval. Děkuji Zdenkovi Weberovi a Michalovi Kubasovi za provedení Questem, bezpečné prostředí a skvělou zpětnou vazbu. Děkuji všem, kteří měli odvahu do toho jít a sdílet své příběhy, všechny se mnou velmi rezonovaly.

Doporučuji jako přechodový rituál pro muže i ženy.Facebook Twitter